Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs, biedrība (VPC) personas datu apstrādes paziņojums. Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)

VPC  reģistrācijas numurs: 40008314266, juridiskā adrese: Skolas iela 11, Rīga, LV-1010, Latvija. Ar mums sazināties var, rakstot e-pasta adresi: info@vpc.lv.

Apstrādājot personu datus VPC  ievēros esošo nacionālo likumdošanu, EU regulējumu (General Data Protection Regulation – GDPR) un vispār pieņemtas konfidencialitātes prasības. VPC neizplatīs personas datus trešajām pusēm (ja vien tas nav noteikts ar likumu vai nav iegūta specifiska piekrišana) un maksimāli nodrošinās drošu datu uzglabāšanu.

Pēc personas pieprasījuma VPC nodrošinās:

1.personas informāciju.

  1. Informācijas sūtīšanas pārtraukšanu personai, kura ir atteikusies no tās saņemšanas. Tas neattiecas uz informāciju, kas saistīta ar līgumu izpildi un svarīgu informāciju par iegūtajiem diplomiem, sertifikātiem un pabeigtajiem kursiem.
  2. personas informācijas atjaunošanu vai dzēšanu, ja vien tās glabāšanā nav noteikta ar likumu un/vai saistīta ar pakalpojumu nodrošināšanu.

VPC apstrādā personas datus sekojošos nolūkos:

  1. a) administratīviem procesiem – pakalpojumu nodrošināšanai un līgumu izpildes (t.sk. rēķinu) kontrolei. Šī nolūka īstenošanai, būs nepieciešami un tiks glabāti vismaz šādi dati: personas vārds, uzvārds (arī izmaiņas), personas ID numurs, adrese, bankas konta numurs, veiktie maksājumi, telefona numurs un e-pasta adrese.
  2. b) informācijas izplatīšanai par VPC pakalpojumiem un piedāvājumiem. Šī nolūka īstenošanai, būs nepieciešami un tiks glabāti kādi no šādiem datiem: personas vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese.
  3. c) VPC sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un programmu pilnveidošanai. Šī nolūka īstenošanai, tiks glabāti un apstrādāti atsevišķi no šiem datiem: personas vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasts.
  4. d) personāla un darbinieku pieņemšanai darbā. Šī nolūka īstenošanai, būs nepieciešami un tiks glabāti vismaz šādi dati: personas vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, iepriekšējā izglītība un prasmes, informācija par karjeru un interesēm.

Lai veiktu izmaiņas saistībā ar informācijas apstrādi VPC, lūdzu, sazinieties ar mums sūtot e-pastu uz info@vpc.lv. Taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.