VPC (Vienotais pakalpojumu centrs) mērķis ir veicināt Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūciju attīstību un starptautisko konkurētspēju, integrējot, attīstot un nodrošinot augstas kvalitātes koplietojamus informācijas tehnoloģijas pakalpojumus. Lai to sasniegtu, VPC veicinās informācijas tehnoloģiju koplietošanu, attīstīs un nodrošinās centralizētus informācijas tehnoloģijas pakalpojumus, ieviesīs un nodrošinās starptautisko izglītības un zinātnes pakalpojumu koordinēšanu Latvijā, nodrošinās Latvijas interešu pārstāvniecību starptautiskās zinātnes un augstākās izglītības organizācijās, koordinēs datu apmaiņas vienotu standartu ieviešanu, veidos un uzturēs pētniecības datu repozitorijus, nodrošinās tehnoloģisko atbalstu izglītības un zinātnes organizāciju projektiem, sadarbosies ar nozaru uzņēmumiem jaunu tehnoloģiju un risinājumu piesaistei Latvijas izglītībai un zinātnei, veicinās digitālo transformāciju un digitālo prasmju attīstību, rosinās biedrības biedru savstarpējo informācijas apmaiņu, kā arī strādās ar politikas veidotājiem Latvijā un Eiropā.

VPC ir Latvijas zinātnes universitāšu – Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, dibināta biedrība. Arī citas augstākās izglītības un zinātnes iestādes ir laipni aicinātas pievienoties kā biedri. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija, kas pārrauga IKT pakalpojumu sniegšanu Latvijas akadēmiskajai sabiedrībai un attiecīgi IZM pārrauga arī VPC darbību un piešķir publisko finansējumu pamatpakalpojumu groza nodrošināšanai visām augstākās izglītības un zinātnes institūcijām. Ar visiem pieejamajiem pakalpojumu veidiem aicinām iepazīties sadaļā PAKALPOJUMI

Esošie VPC biedri pārstāv 58% Latvijas studentu un 64% pētnieku un zinātnieku.

 

VALDE

Agrita Kiopa
Valdes priekšsēdētāja
RSU Zinātnes padomes priekšsēdētāja

Elīna Gaile-Sarkane
Valdes locekle
RTU Studiju prorektore

John Tully
AmCham valdes priekšsēdētājs
MikroTik vadītājs

Irina Arhipova
Valdes locekle
LBTU Vicerektore

Signe Bāliņa
Valdes locekle
LIKTA prezidente

ADMINISTRĀCIJA

Jānis Grēviņš
VPC Direktors